Diensten voor de vastgoedsector.

Plaatsbeschrijvingen met 360° foto's.
Objectief. Compleet.
Onpartijdig.

Standaard een virtual tour.
Handig om later alles goed te kunnen vergelijken.
Een plaatsbeschrijving is wettelijk verplicht.
Bescherming van zowel de huurder als de verhuurder.

Ten laatste tijdens de 1ste maand van de huurperiode moet de huurder samen met de verhuurder een gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen, dateren en tekenen. De staat van de woning moet zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden. Beide partijen mogen samen ook een deskundige aanstellen om dat te doen. Voert de verhuurder tijdens de huur belangrijke veranderingen door? Dan kan hij een bijvoegsel laten opmaken en registreren.

De plaatsbeschrijving bewijst in welke staat de woning aan het begin van de huur is. Op het einde van de huur moet de huurder de woning in dezelfde staat teruggeven. Is er bijkomende schade? Dan moet de huurder die herstellen, tenzij het om normale slijtage of overmacht gaat, of wanneer hij bewijst dat de verhuurder voor de herstelling moet instaan.

Zonder gedetailleerde plaatsbeschrijving neemt de wetgever aan dat de woning op het einde van de huurovereenkomst nog in oorspronkelijke staat is. De huurder is dan niet verantwoordelijk voor schade. Tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de huurder ze veroorzaakt heeft.

bron: woninghuur.vlaanderen (officiële website van de Vlaamse overheid)

Praktisch.
Verloop van een plaatsbeschrijving bij intrede.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Wie doe wat.
Onderhoud en herstellingen.

Normaal zijn alle herstellingen ten laste van de verhuurder, behalve kleine herstellingen, herstellingen die nodig zijn door het verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder, herstellingen die nodig zijn omdat de huurder zijn meldingsplicht niet is nagekomen (tenzij die kan aantonen dat de verhuurder toch op de hoogte was van de nodige herstellingen).

Het onderhoud en reinigen van de woning is altijd ten laste van de huurder. Herstellingen van slijtage door ouderdom of schade door overmacht zijn altijd voor rekening van de verhuurder.

De partijen kunnen de herstellingsplicht van de huurder beperken of uitsluiten. Het omgekeerde (het uitbreiden van de herstellingsplicht van de huurder) is niet mogelijk.

bron: woninghuur.vlaanderen/wie-staat-in-voor-onderhoud-en-herstellingen (officiële website van de Vlaamse overheid)

Bruno Vandermarliere CommV - Kroonstraat 170 bus 0301, 2140 Borgerhout
2009 - 2021